Om Institutionen

Grønnebakken er en integreret institution, der i 2004 og med sine 176 år flyttede til nybygget institution nær skov og det gamle kaserneområde. Vi er én af 11 institutioner i område øst.

Vores kerneopgave er: I Grønnebakken vil vi, sikre trivsel, udvikling og dannelse for børn i et trygt og nærværende miljø

Dette gør medarbejderne blandt andet ved at have fokus på; Relationer, forældresamarbejde, sociale fællesskaber, anerkendelse, læringsmiljøer, kommunikation og sprog, struktur og rammer, samt arbejdet med de 6 læreplanstemaer.

Grønnebakken har siden 2012 været ressourceinstitution, og vi har 5 pladser til børn med særlige behov, og som kræver en særlig pædagogisk indsats. Fælles for børnene er at de har behov for struktur, forudsigelighed og tæt voksenguidning. Vores hverdag planlægges med genkendelighed og forudsigelighed til gavn for alle børn.

Vi er en del af ung gravid/ung mor tilbuddet, hvor vi modtager unge gravide i praktik. Den unge gravide tilknyttes en pædagog der fungerer som mentor, og yder vejledning og guidning både før og efter fødsel.

Vi har i område øst en ”Flerfamiliegruppe”. Gruppen er et tilbud til forældre der oplever udfordringer i forholdt til det at være forældre eller familie, og som har lyst til at skabe en ændring for eget barn og for familiens samvær hjemme. Målet med Flerfamiliegruppen er at få redskaber og metoder til hjælp i hverdagen.

I Grønnebakken tager vi socialt ansvar i forhold til at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet, det betyder at man hos os kan møde mennesker i forskellige tilbud; Virksomhedspraktikker, arbejdsprøvning, mikrofleks job mm