I Børnehuset Grønnebakken har vi fokus på relationer, og gennem det pædagogiske nærvær sikrer vi at alle børn føler sig set, hørt og forstået. Vi har fokus på børnenes indbyrdes relationer, sociale kompetencer, samt på mange forskellige former for fællesskaber. Vi tænker at ovennævnte er grundlaget for trivsel og udvikling hos børnene.

I Grønnebakken har vi ud over at være et helt almindeligt super dagtilbud flere forskellige tilbud.

Vi er ressourceinstitution, hvilket betyder at vi har plads til fem børn der visiteres til os, børn der har brug for en særlig indsats.

Vi tilbyder aftenåbning, som man kan blive tilmeldt, hvis man har skæve arbejdstider, som ligger uden for vores alm. åbningstider.