Læreplaner

Dagtilbudsloven sætter krav om at udarbejde pædagogiske læreplaner til understøttelse dagtilbudslovens formålsbestemmelse, samt  fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling, dokumentation og læring..Pædagogiske læreplaner skal sikre, at alle dagtilbud arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde. Det ønskes generelt at sikre, at der bliver fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til det videre liv.

De seks temaer i de pædagogiske læreplaner:

  • Natur, udeliv og sience
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Kommunikation og sprog
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplanernes indhold beskriver dels vores daglige pædagogiske praksis og de pædagogiske overvejelser som vi har særlig fokus på. Læreplaner er et redskab som personalet bruger til refleksion over det pædagogiske arbejde og måden at nå dem på.